Informacje techniczne

icon-technical

  • Lekkie materiały zapewniają mniejsze obciążenie strukturalne
  • Wysoka wytrzymałość na zginanie i rozciąganie zapewnia znakomitą odporność na podmuchy wiatru
  • Zgodność z wymogami testów przeciwpożarowych LEPIR II i BS 8414
  • Zgodność z typowymi materiałami budowlanymi, silikonem budowlanym i szczeliwami
  • Niskie rozprzestrzenianie płomienia
  • W przypadku pożaru, materiał Corian® Exteriors nie topi się i nie tworzy palących się kropel
  • Niska emisja dymu
  • Zgodność z normami sejsmicznymi